รายงาน

แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

25 ส.ค. 2564 0 3

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา ที่ ๑๐๗/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นโยบายและกลยุทธ์การบริหารงานทรัพยากรบุคคล (พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖)
นโยบายและกลยุทธ์การบริหารงานทรัพยากรบุคคล (พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖)

04 ม.ค. 2564 0 178

นโยบายและกลยุทธ์การบริหารงานทรัพยากรบุคคล (พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖) องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

การมอบอำนาจให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
การมอบอำนาจให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

20 ก.ค. 2563 0 2

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา ที่ ๑๙๔/๒๕๖๓ เรื่อง การมอบอำนาจให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทนปลัด

^