รายงาน

เจตจํานงสุจริตในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งพลา 2565
เจตจํานงสุจริตในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งพลา 2565

10 ม.ค. 2565 0 146

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งพลา เรื่อง เจตจํานงสุจริตในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งพลา ………………………………………………&hellip

นโยบายการงดให้หรือรับของขวัญ ของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด(No gift Policy)
นโยบายการงดให้หรือรับของขวัญ ของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด(No gift Policy)

10 ม.ค. 2565 0 189

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา เรื่อง นโยบายการงดให้หรือรับของขวัญ ของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด(No gift Policy) ในการดำเนินงานและช่วงเทศกาลสำคัญ **************************** ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๑

เจตจํานงสุจริตในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งพลา 2564
เจตจํานงสุจริตในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งพลา 2564

04 ม.ค. 2564 0 482

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งพลา เรื่อง เจตจํานงสุจริตในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งพลา

เจตจํานงสุจริตในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งพลา 2563
เจตจํานงสุจริตในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งพลา 2563

03 ม.ค. 2563 0 196

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งพลา เรื่อง เจตจํานงสุจริตในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งพลา

1
^