รายงาน

โครงการเผชิญการระบาดของ (COVID-19)
โครงการเผชิญการระบาดของ (COVID-19)

30 เม.ย. 2563 0 148

เคาะประตูบ้านเพื่อคัดกครองและให้ความรู้แก่ประชาชน แนะนำการล้างมือและการสวมหน้ากากอนามัย ตรวจคัดกรองประชาชนเข้า-ออก ภายในชุมชน

1
^