เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

พิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์

^