เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายมะรุซลี ดอเสาะ

กลุ่มบุคลากรผู้บริหาร

ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา

รายละเอียด

ที่อยู่ต.ทุ่งพลา อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

โทรศัพท์063-0819898

อีเมล์tungpla2010@hotmail.com

^