รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายสุริยา หะยีดอเลาะเถาะ โทร.084-0679775

กลุ่มบุคลากรผู้บริหาร

ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา

รายละเอียดสายด่วน 084-0679775

ที่อยู่ต.ทุ่งพลา อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

โทรศัพท์084-0679775

อีเมล

^