เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายศุภโชค คำนุ้ย

กลุ่มบุคลากรผู้บริหาร

ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา ปฏิบัติหน้าที่ นายกการบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา

รายละเอียด

ที่อยู่ต.ทุ่งพลา อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

โทรศัพท์089-5980458

อีเมล์tungpla2010@hotmail.com

^