รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลร.ต.ต.วัชรินทร์ ตันฑเตมีย์ โทร.061-2345535

กลุ่มบุคลากรผู้บริหาร

ตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์061-2345535

อีเมล

^