จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงก่อสร้างผิวจราจรถนนสายเตราะเรียน-น้ำตกอรัญวารินทร์
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงก่อสร้างผิวจราจรถนนสายเตราะเรียน-น้ำตกอรัญวารินทร์

27 ส.ค. 2563 0 95

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา เอกสารประกอบการจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก โครงการปรับปรุงก่อสร้างผิวจราจรถนนสายเตราะเรียน-น้ำตกอรัญวารินทร์ (จากผิวจราจรลาดยางเคฟซีลเป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก) หมู่ที่ ๔ บ้านห้วยเงาะ ตำบลทุ่งพลา อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ลงว

จัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายซอยสามตัน-บ้านโต๊ะใย)
จัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายซอยสามตัน-บ้านโต๊ะใย)

13 ม.ค. 2563 0 218

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายซอยสามตัน-บ้านโต๊ะใย) หมู่ที่ 5 บ้านเกาะวิหาร ตำบลทุ่งพลา อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านหมอโส
จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านหมอโส

13 ม.ค. 2563 0 114

โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านหมอโสภณ-บ้านนายวันชัย) หมู่ที่ ๒ บ้านป่าไร่ ตำบลทุ่งพลา อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ถังขยะแบบพลาสติก ขนาดความจุ ๑๒๐ ลิตร
โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ถังขยะแบบพลาสติก ขนาดความจุ ๑๒๐ ลิตร

04 ก.ย. 2561 0 215

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา เอกสารประกอบการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ถังขยะแบบพลาสติก ขนาดความจุ ๑๒๐ ลิตร จำนวน ๒๐๐ ใบ ลงวันที่ ๔ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ ............................................................... ด้ว

1
^