จัดซื้อจัดจ้าง

เอกสารประกอบการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านห้วยเงาะ หมู่ที่ ๔ บ้านห้วยเงาะ ตำบลทุ่งพลา อำเ
เอกสารประกอบการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านห้วยเงาะ หมู่ที่ ๔ บ้านห้วยเงาะ ตำบลทุ่งพลา อำเ

17 ส.ค. 2564 0 109

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา เอกสารประกอบการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านห้วยเงาะ หมู่ที่ ๔ บ้านห้วยเงาะ ตำบลทุ่งพลา อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ลงวันที่ ๑๗ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ---------------------------------------------------

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการถนนคสล.พร้อมคูระบายน้ำคสล.สายบ้านลุงเซ็น ม.3
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการถนนคสล.พร้อมคูระบายน้ำคสล.สายบ้านลุงเซ็น ม.3

08 ก.ค. 2564 0 216

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา เอกสารประกอบการจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านลุงเซ็น) หมู่ที่ 3 บ้านเกาะตา ตำบลทุ่งพลา อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ลงวันที่ 8 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖4 .......

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหายจากอุทกภัย จำนวน 3 สายทาง (รวม6 จุด ) ม.5 บ้านเกาะวิหาร
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหายจากอุทกภัย จำนวน 3 สายทาง (รวม6 จุด ) ม.5 บ้านเกาะวิหาร

19 มี.ค. 2564 0 204

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา เอกสารประกอบการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหายจากอุทกภัย จำนวน ๓ สายทาง (รวม ๖ จุด) หมู่ที่ ๕ บ้านเกาะวิหาร ตำบลทุ่งพลา อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ลงวันที่ ๑๙ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ด้วยองค์การบริหา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงก่อสร้างผิวจราจรถนนสายเตราะเรียน-น้ำตกอรัญวารินทร์
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงก่อสร้างผิวจราจรถนนสายเตราะเรียน-น้ำตกอรัญวารินทร์

27 ส.ค. 2563 0 288

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา เอกสารประกอบการจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก โครงการปรับปรุงก่อสร้างผิวจราจรถนนสายเตราะเรียน-น้ำตกอรัญวารินทร์ (จากผิวจราจรลาดยางเคฟซีลเป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก) หมู่ที่ ๔ บ้านห้วยเงาะ ตำบลทุ่งพลา อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ลงว

จัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายซอยสามตัน-บ้านโต๊ะใย)
จัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายซอยสามตัน-บ้านโต๊ะใย)

13 ม.ค. 2563 0 1,065

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายซอยสามตัน-บ้านโต๊ะใย) หมู่ที่ 5 บ้านเกาะวิหาร ตำบลทุ่งพลา อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านหมอโส
จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านหมอโส

13 ม.ค. 2563 0 207

โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านหมอโสภณ-บ้านนายวันชัย) หมู่ที่ ๒ บ้านป่าไร่ ตำบลทุ่งพลา อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

^