จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหาย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหาย

26 มี.ค. 2564 0 291

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหายจากอุทกภัย จำนวน ๓ สายทาง (รวม ๖ จุด) หมู่ที่ ๕ บ้านเกาะวิหาร ตำบลทุ่งพลา อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง --------------------------------------

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบุกเบิกก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกบดอัด (สายหนำคอกออก-คลองห้วยเงาะ) หมู่ที่ ๕
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบุกเบิกก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกบดอัด (สายหนำคอกออก-คลองห้วยเงาะ) หมู่ที่ ๕

25 ก.พ. 2564 0 219

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบุกเบิกก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกบดอัด (สายหนำคอกออก-คลองห้วยเงาะ) หมู่ที่ ๕ บ้านเกาะวิหาร ตำบลทุ่งพลา อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ----------------------------------

^