จัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดหาพัสดุ (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
แผนการจัดหาพัสดุ (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

07 ส.ค. 2561 0 368

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุ (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ............................................... ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา ได้ดำเนินการจัดหาพัสดุ (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เพื่อให้การบริหารงานพัส

1
^