ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ปน.ถ.๖๐-๐๐๒ สายบ้านไทรญวน-อ่างเก็บน้ำห้วยวังไทร หมู่ที่ ๕

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
^