ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ปน.ถ.๖๐-๐๐๓ สายบ้านทุ่งพลา -บ้านป่าไร่ หมู่ที่ ๑

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
^